# 110 КОНСТАТАЦИЯ

август 19, 2020

КОНСТАТАЦИЯ

Когато нямам повече какво да кажа, ще поставя точка.
Тя ще затвори и последната врата след мене.
Ще е приключил пазарлъкът за отсрочката
и ще съм свършила с големите промени.
Ще съм поставила завеси на прозорците
и на душата ми ще е добре и хладно.
Един единствен кръгъл абажур отгоре
ще е заместил слънцето по пладне.
Върху тавана няколко случайни щриха
ще бъдат моите бекаси в полет.
Ще бъде тихо, катедрално тихо.
Стените може и да ви се сторят голи,
но искам нищо да не разпилява погледа ми,
когато се обърна да погледна себе си
и всяка ъгълче във мене да е обло,
и всеки остър ръб да е погребан.
Ще се огледам в този миг с критичността на Господ
във ролята на скулптор и художник.
Създаването на човек е много просто.
Превръщането му в шедьовър – невъзможно.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.