# 108 По стръмното се слиза трудно

август 19, 2020

***

По стръмното се слиза трудно!
Обратното броене се започна.
Видях го, Боже, във очите ти!

Дано е дълго, чак до сто. Поне.
Да е сто. До сто и нещо даже
това вървене към горещото.

Морето ме заплю и се обърна.
Летиш към пъкъла си, рече.
А лъжеше, че си обречен.

Не лъжа, гледах към небето.
Звезда върху звезда гореше,
а беше тъмно като в Ада.

Повярвайте, стърчи реброто.
И камък върху камък не остана.
Мирише на сълзи, катран и рани.

Ний с ветрила от мъртви птици,
гасиме огъня на боговете стари.
На новите раздаваме кръвта си.

Във тях, във вас ли ще пребъдем,
не зная и не искам обещания.
Но имам две желания последни.

Да видя как добрият озверява
и без стило и думи благи
посяга с брадвата към Антихриста!

Да видя лошия, качен на кръста,
помазан със миро от атеистите.
Свой при своите да видя искам!

Тогава стръмното ще свърши.
Страхът ще отлети надолу
Ще бъда Пръв! (За вас – Последен.)

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.