# 106 В предварителното на безкрая

август 19, 2020

В предварителното на безкрая
Кой ще поведе и кой ще бъде воден?
Въпросът на века…Кой е готов да реши?
А не е ли от по-голямо значение
това, че има решение,
че може да бъде простено?

Следлозите отпаднаха отдавна,
аналитизмът не търпи застой.
Княжеската титла преминава в царска
на главата на един.
В кръга на русалиите
влиза само болен.
Зарята е за всички!!!

Любовен шепот, а после – любовна свада.
Прилагателни водят особняци.
Първенството е за първата любов.
Без да засегне „някого“,
открива собствен кръжок.

Определят се заедно
предварителното на света
и предварителното на безкрая.
А мечтаното
е в бъдеще предварително
време.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.