# 105 Пепел,хаос и пожар

август 19, 2020

Пепел,хаос и пожар
И в люлякови нощи, душица млада се лута.
И в полята,обляни от цъфнал ръж,
шепот изгуби се там,веднъж.
И в копнеж от сълзи,
мълва подхвърлена крещи.
И майските вишни в късен цъфтеж
и вечерни опиати, във вечен брътвеж.
А, ти!Ти, клети, робе на живота!
На слънцето видяло всичко туй завиди-
Живота се живее, но на теб ти свиди.
И към слънцето се обърна с думи като дар:
„О, горящи пламъко!О, златиста жар!
Превърни ме в пепел,хаос и пожар!”

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.