# 1 ОПОРА

август 20, 2020

ОПОРА
На Иван Бонев

Колцина ми останахте, приятели?
Но има ви все още на света!
Ако пропадне в тъмното душата ми,
във гръб удари ли ме клевета,
ако небето слезе много ниско
и птиците внезапно замълчат,
изгуби ли животът дъх и смисъл
и нямам ни посока, нито път,
ако във гърлото напира вопъл
и моят ден превърне се във ад,
където и да сте, гласа ви топъл,
ще чуя отдалеч: „Със теб сме, брат!”
Аз знам – докрай ще си останем верни,
не ще ни разделят пари и власт –
Предателят от Тайната вечеря
е просто нямал място между нас!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.