Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация,  последно актуализиран с Решение № 185 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Трявна, публикуван на 04.09.2020 г.

————————————————————————————-

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикуван на 01.04.2020 г. /Актуализиран/

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , публикуван на 05.03.2020 г.

23.01.2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019- 2023 г. Правилник

 


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г. (202 KB)