ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ” ЗА 2020 ГОДИНА

дейност „ Детски градини“

дейност „ Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 


28.02.2018 г.

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ” ЗА 2018 ГОДИНА Документ (423 KB) , Документ (453 KB)

Заповед №81/27.02.2018 г. за утвърждаване на формулите за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция “Образование” за 2018 година