Заповед № 581/22.11.2019 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2020 г.

Заповед № 498/15.10.2018 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2019 г.

Заповед № 657 от 27.10.2017 г. , за определяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2018 г.