Кариери

Обява за подбор на персонал по проект “Грижа в дома” – Компонент 3

април 22, 2020

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0046-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Проект […]

Обява за подбор на персонал по проект “Грижа в дома”

април 15, 2020

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда ОБЩИНА    […]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ” СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ”

април 10, 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ”ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА Документ

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

март 27, 2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ […]

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

март 27, 2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ […]

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ“

март 11, 2020

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ“ Документ  

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “Главен инженер”

март 6, 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР“ В ДИРЕКЦИЯ “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 119/17.02.2020 Г. НА КМЕТА НА […]

Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Устойчиво развитие”

март 6, 2020

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ “СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 120/17.02.2020 Г. […]

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Устойчиво развитие”

март 6, 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ “СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 120/17.02.2020 Г. […]

Община Трявна обявява подбор по документи за длъжността “Медицинска сестра” /за училища, детски градини/

февруари 17, 2020

Община Трявна обявява подбор по документи за длъжността “Медицинска сестра” /за училища, детски градини/ Документ

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.