Идентификационен № P2019-0001

септември 3, 2018

Становище на АОП в обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени за нуждите на Община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.