Обяви и съобщения

ПРОМЯНА В ЗМДТ, КАСАЕЩА ПРИДОБИВАНЕ НА МПС ПО НАСЛЕДСТВО

февруари 11, 2020

Уважаеми съграждани, Във връзка с изменението на ЗМДТ, ДВ бр.96/06.12.2020 г. Ви уведомяваме, че при придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32/до шест […]

Съобщение 04.02.2020г

февруари 9, 2020

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.