hamburger
мар 26, 2019 - вт
Tryavna BG
Вятър 3 m/s, И
Налягане 764.32 mmHg
7°C
Влажност 93%
Облачност 90%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Вторник Март 26
7°C /7°C 1 m/s, СЗ 94% 763.38 mmHg
Сряда Март 27
9°C /0°C 1 m/s, С 65% 766.18 mmHg
Четвъртък Март 28
5°C /-3°C 2 m/s, С 57% 772 mmHg
Петък Март 29
5°C /0°C 2 m/s, ССИ 56% 771.91 mmHg
Събота Март 30
4°C /-1°C 5 m/s, С - 766.13 mmHg

ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“

ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“


 
„Българка“ е един от най-младите природни паркове в България (2002г.). Паркът обхваща билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан
 
Общата площ на територия на парка е 22 022,12 ха .
 
В чертите на парка са обособени защитени местностите и природни забележителности:
 
• защитена местност Студения кладенец – 64,3 ха
• защитена местност Махченица–Йововци – 63,7 ха
• защитена местност Виканата скала – 0,5 ха
• защитена местност Мъхнатите скали –7,4 ха
• защитена местност Столища – 1,7 ха
• природна забележителност Тисово находище – дървета – 0,6 ха
• природна забележителност Столетно буково дърво
 
Територията на природния парк е част от Средноевропейската растително-географска област, Севернобългарски горски район.
 
Горите са предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества.
Най-големи площи заемат широколистните: бук, различните видове дъбове – цер, зимен, летен дъб и благун, габър, акация. Иглолистните видове са представени от смърч, бял и черен бор.
 
Представителите на животинския свят са: от хищниците – вълк, лисица, чакал; от едрите бозайници –мечка (защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките са обект на международния ловен туризъм. Дребни бозайници –сив заек, таралеж (защитен за лов), катерица (защитен вид за лов), язовец, бялка, дива котка. Птици: ветрушка, малък ястреб (защитен за лов), гривяк – обект на межд. ловен туризъм, голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, кукувица, мишелов (защитен за лов), керкенез (защитен за лов), бяла стърчиопашка, гугутка, сойка, сврака, кос, голям синигер, домашно врабче.

 

Към сайта на Природен парк „Българка“

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149