hamburger
май 23, 2019 - чт
Tryavna BG
Вятър 5 m/s, ЗСЗ
Налягане 759.81 mmHg
22°C
Влажност 60%
Облачност 20%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Май 23
22°C /13°C 4 m/s, СЗ 68% 759.33 mmHg
Петък Май 24
17°C /11°C 6 m/s, ЗСЗ 69% 758.01 mmHg
Събота Май 25
19°C /13°C 5 m/s, ЗСЗ 64% 758.87 mmHg
Неделя Май 26
23°C /17°C 1 m/s, ИСИ 51% 760.77 mmHg
Понеделник Май 27
25°C /18°C 2 m/s, ЮИ 55% 759.25 mmHg

ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“

ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“


 
„Българка“ е един от най-младите природни паркове в България (2002г.). Паркът обхваща билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан
 
Общата площ на територия на парка е 22 022,12 ха .
 
В чертите на парка са обособени защитени местностите и природни забележителности:
 
• защитена местност Студения кладенец – 64,3 ха
• защитена местност Махченица–Йововци – 63,7 ха
• защитена местност Виканата скала – 0,5 ха
• защитена местност Мъхнатите скали –7,4 ха
• защитена местност Столища – 1,7 ха
• природна забележителност Тисово находище – дървета – 0,6 ха
• природна забележителност Столетно буково дърво
 
Територията на природния парк е част от Средноевропейската растително-географска област, Севернобългарски горски район.
 
Горите са предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества.
Най-големи площи заемат широколистните: бук, различните видове дъбове – цер, зимен, летен дъб и благун, габър, акация. Иглолистните видове са представени от смърч, бял и черен бор.
 
Представителите на животинския свят са: от хищниците – вълк, лисица, чакал; от едрите бозайници –мечка (защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките са обект на международния ловен туризъм. Дребни бозайници –сив заек, таралеж (защитен за лов), катерица (защитен вид за лов), язовец, бялка, дива котка. Птици: ветрушка, малък ястреб (защитен за лов), гривяк – обект на межд. ловен туризъм, голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, кукувица, мишелов (защитен за лов), керкенез (защитен за лов), бяла стърчиопашка, гугутка, сойка, сврака, кос, голям синигер, домашно врабче.

 

Към сайта на Природен парк „Българка“

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149