hamburger
юли 21, 2019 - нд
Tryavna BG
Вятър 4 m/s, ЗСЗ
Налягане 763.57 mmHg
32°C
Влажност 43%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Юли 21
32°C /21°C 1 m/s, И 44% 764.02 mmHg
Понеделник Юли 22
28°C /18°C 2 m/s, ССЗ 50% 764.11 mmHg
Вторник Юли 23
21°C /16°C 4 m/s, ЗСЗ 84% 761.82 mmHg
Сряда Юли 24
23°C /17°C 1 m/s, ИСИ 64% 762.28 mmHg
Четвъртък Юли 25
24°C /18°C 3 m/s, СЗ 59% 762.77 mmHg

НОВИНИ

КМЕТЪТ ДОНЧО ЗАХАРИЕВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО

 

КМЕТЪТ НА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ „УКРАЙНА“ И „ЛЯСКОВ ДЯЛ“


ОБЩИНА ТРЯВНА СЪЗДАВА СОЦИАЛНО ПРЕДРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

На 7 януари 2019 г. кметът на община Трявна Дончо Захариев подписа административен договор № BG05M9OP001-2.010-0241-C01 по спечелен проект „Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Продължителността на проекта е 12 месеца, а продължителността на предоставяната заетост на целевата група е 10 месеца.

Проектът предвижда създаването на социално предприятие, което да извършва дейности и услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на обществени зони и частни имоти, в т. ч. паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове, крайречни територии, стопански обекти и други.

За реализирането на тези дейности ще бъдат назначени 10 безработни лица и лица с увреждания с висок риск от социално изключване, които не могат да се реализират на пазара на труда без целенасочена подкрепа и мерки за заетост. Предвидено е обучение на част от тях, с което ще се подобри тяхната квалификация.

Функционирането на социално предприятие от такъв тип ще предостави един нов вид услуги на територията на общината, които не са предлагани до този момент и които генерират социална възвръщаемост. От друга страна ще се подпомогне работата на общинските служители, ангажирани с поддръжката на обществените зони. Това ще допринесе за постигането на политиките на общината за положително социално въздействие и подобряване качеството на живот на уязвимите групи от населението. За обезпечаване на дейността на социалното предприятие ще бъдат закупени машини и инструменти, средства за лична защита на служителите и материали и консумативи. Предвижда се да бъде извършен и ремонт на помещение – общинска собственост.

Стойността на проекта е 154295.40 лева, като европейското финансиране възлиза на 131 151.09лева, а националното такова – на 23 144.31. Средствата са отпуснати по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО КОНСУЛТИРАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

Във връзка с предстоящия през октомври 2018 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено консултиране на разработваното проектно предложение „Ремонт и изграждане на  спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по Плана на гр. Трявна“

 

Дата и място на провеждане – 14 ноември 2018 година (сряда) от 17.00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна.

 

Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Документацията по проектното предложение „Ремонт и изграждане на  спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по Плана на гр. Трявна“, може да се разгледа в Общинска администрация – Трявна.

 

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото консултиране, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния мейл на Община Трявна, но не по-късно от 14 ноември 2018 година.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО КОНСУЛТИРАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

Във връзка с предстоящия през октомври 2018 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено консултиране на разработваното проектно предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“

 

Дата и място на провеждане – 13 ноември 2018 година (вторник) от 17.00 часа в сградата на ОДЗ „Калина“ – детска градина.

 

Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Документацията по проектното предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“, може да се разгледа в Общинска администрация – Трявна.

 

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото консултиране, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния мейл на Община Трявна, но не по-късно от 13 ноември 2018 година.

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149