hamburger
май 23, 2019 - чт
Tryavna BG
Вятър 5 m/s, ЗСЗ
Налягане 759.81 mmHg
22°C
Влажност 60%
Облачност 20%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Май 23
22°C /13°C 4 m/s, СЗ 68% 759.33 mmHg
Петък Май 24
17°C /11°C 6 m/s, ЗСЗ 69% 758.01 mmHg
Събота Май 25
19°C /13°C 5 m/s, ЗСЗ 64% 758.87 mmHg
Неделя Май 26
23°C /17°C 1 m/s, ИСИ 51% 760.77 mmHg
Понеделник Май 27
25°C /18°C 2 m/s, ЮИ 55% 759.25 mmHg

ОБЯВЛЕНИЕ И ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ,КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРАВЕНИ ОТ ЕКСПЕРТИ НА НОИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ПРИ ИЗБОРА НА ПО- БЛАГОПРИЯТЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА

ОБЯВЛЕНИЕ И ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ,КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРАВЕНИ ОТ ЕКСПЕРТИ НА НОИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ПРИ ИЗБОРА НА ПО- БЛАГОПРИЯТЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА

май 08, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

С новосъздадения § 22ц от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване се дава възможност до 01.01.2023 г. лицата, които придобиват право на пенсия да се възползват от старата методика за определяне на индивидуалния коефициент, ако това е по-благоприятно за тях.

От 07 май 2019 г. Националния осигурителен институт открива допълнителни приемни, съгласно график за подпомагане избора на клиентите. В тях ще се извършват единствено консултации по изчисляване на прогнозен коефициент и прогнозна пенсия.

Всяко лице следва да се идентифицира чрез лична карта. Консултации се извършват само за лица, които представят оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 тодини осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г., както и оригинални документи за  осигурителния им стаж, положен до 01.01.1997 г. Продължителността на стажа ще се определя само въз основа на оригинални правилно оформени документи. При извършване на предварителна преценка  стажа се въвежда от трета категория.

Полученият при консултациите коефициент и размер на пенсия, са само прогнозни. Действителните такива ще се изчисляват след подаване на документи за пенсиониране.

 

ТП на НОИ гр. Габрово

 

ГРАФИК

за  консултиране на гражданите за избор на вариант за изчисляване на пенсия

ГАБРОВО ТП на НОИ – приемна Всеки работен ден  8.00 до 16.30 часа
СЕВЛИЕВО ИРМ – приемна Вторник  8.00 до 15.00 часа
ДРЯНОВО МКБППМН – приемна Сряда  9.00 до 15.00 часа
ТРЯВНА Клуб на пенсионера Четвъртък  9.00 до 15.00 часа

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149