hamburger
окт 18, 2019 - пт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ЮЮЗ
Налягане 764.32 mmHg
7°C
Влажност 100%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Октомври 17
15°C /14°C 1 m/s, ЮЮИ 59% 764.28 mmHg
Петък Октомври 18
19°C /15°C 2 m/s, СИ 42% 764.35 mmHg
Събота Октомври 19
22°C /15°C 1 m/s, ССИ 40% 763.99 mmHg
Неделя Октомври 20
23°C /16°C 2 m/s, ССИ 42% 765.49 mmHg
Понеделник Октомври 21
23°C /16°C 1 m/s, С 42% 766.5 mmHg

Обява за провеждане на конкурсна процедура за социален работник по проект „Приеми ме 2015”

Обява за провеждане на конкурсна процедура за социален работник по проект „Приеми ме 2015”

Oбщина Габрово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” – ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда ще проведе конкурсна процедура за избор на 1 /един/ социален работник на пълен работен ден със срок на трудовия договор до 31.12.2020г. с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна за областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в Област Габрово.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 1. Основни функции: Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: «средно образование», а всяка по-висока степен е предимство.
  • Професионална квалификация: хуманитарна, а завършилите специалност – «Социални дейности» са с предимство.
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето или в областта на социалните дейности или в системата на органите по закрила, съгласно чл. 6 от Закона за Закрила на детето не по-малко от 1 /една/ година.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
 3. Необходимите документи за кандидатестване:
 • Писмено заявление за кандидатстване по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо на бланка на проекта /образец/;
 • Декларация по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Деловодството на Oбщина Габрово, за проект ”Приеми ме 2015” в срок 1 /един/ месец от публикуване на обявата / до 17.00 часа на 28.02.2019 г. включително/.

Обявление (85 KB) Заявление (69 KB) Декларация (66 KB) Мотивационно писмо (53 KB) CV (94 KB)

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149