hamburger
loading
авг 17, 2017 - чт
Tryavna BG
Вятър 4 m/s, ЗСЗ
Налягане 762.07 mmHg
25°C
Влажност 61%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Авгъст 17
27°C /17°C 3 m/s, ССИ 57% 717.19 mmHg
Петък Авгъст 18
25°C /15°C 2 m/s, С 55% 718.31 mmHg
Събота Авгъст 19
26°C /16°C 2 m/s, ССИ 57% 717.8 mmHg
Неделя Авгъст 20
24°C /15°C 1 m/s, Ю 55% 715.47 mmHg
Понеделник Авгъст 21
16°C /15°C 5 m/s, ЗСЗ - 734.2 mmHg

Наредби и правилници

Наредби и правилници

Официалният сайт на Община Трявна е в процес на разработка. Очаквайте скоро информация в тази секция.

 

НАРЕДБА №1 

НАРЕДБА №2 за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна Док. (214 KB)

НАРЕДБА №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  Док. (359 KB)

НАРЕДБА №4 за търговската  дейност на територията на община Трявна   Док. (121 KB)

НАРЕДБА №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища  Док. (123 KB)

НАРЕДБА №6 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Трявна   Док. (106 KB)

 

НАРЕДБА №7  за реда и условията за  отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни  на територията на Община Трявна   Док. (79 KB)

НАРЕДБА № 8 за опазване на околната среда на територията на община Трявна   Док. (70 KB)

НАРЕДБА  №9 за предоставяне на общински концесии  Док. (203 KB)

НАРЕДБА №10 за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна    Док. (126 KB)

НАРЕДБА №11 за   ред   и   условия   за   поставяне   на   преместваеми   съоръжения  на   територията   на ОБЩИНА   ТРЯВНА  Док. (32 KB)

НАРЕДБА №12 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори  за съвместна стопанска дейност в  ОБЩИНА ТРЯВНА  Док. (254 KB)

НАРЕДБА № 13 

НАРЕДБА №14  за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна   Док. (65 KB)

НАРЕДБА №15 за управление на общинските пътища   Док. (29 KB)

НАРЕДБА №16 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на  ОБЩИНА ТРЯВНА    Док. (56 KB)

НАРЕДБА №17 за принудително  изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Трявна  Док. (92 KB)

НАРЕДБА №18  за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Трявна  Док. (46 KB)

НАРЕДБА №19 за изграждане и опазване на зелената система на територията на  ОБЩИНА ТРЯВНА  Док. (81 KB)

НАРЕДБА №20 за определяне размера на местните данъци на територията на  ОБЩИНА ТРЯВНА   Док. (370 KB)

НАРЕДБА №21 /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №65/29.04.2015 Г./

НАРЕДБА №22 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на  ОБЩИНА ТРЯВНА  Док. (4 MB)

НАРЕДБА №23 управление на общинските горски територии в  ОБЩИНА ТРЯВНА  Док. (221 KB)

НАРЕДБА №24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издаване на сертификати клас  В   Док. (127 KB)

НАРЕДБА №25 за управление и разпореждане  с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в ОБЩИНА ТРЯВНА  Док. (9 MB)

НАРЕДБА №26  за принудително  изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Трявна   Док. (128 KB)

НАРЕДБА №27  за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване   Док. (19 KB)

НАРЕДБА №28 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини  Док. (46 KB)

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149