hamburger
окт 18, 2019 - пт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, И
Налягане 764.32 mmHg
8°C
Влажност 100%
Облачност 46%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Октомври 17
15°C /14°C 1 m/s, ЮЮИ 59% 764.28 mmHg
Петък Октомври 18
19°C /15°C 2 m/s, СИ 42% 764.35 mmHg
Събота Октомври 19
22°C /15°C 1 m/s, ССИ 40% 763.99 mmHg
Неделя Октомври 20
23°C /16°C 2 m/s, ССИ 42% 765.49 mmHg
Понеделник Октомври 21
23°C /16°C 1 m/s, С 42% 766.5 mmHg

Административно-технически услуги „Общинска собственост“

Административно-технически услуги „Общинска собственост“

» УСЛУГА № 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

» УСЛУГА № 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

» УСЛУГА № 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

» УСЛУГА № 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

» УСЛУГА № 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

»  УСЛУГА № 2105  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

» УСЛУГА  № 2878 Извършване на обстоятелствена проверка, че даден имот не е общинска собственост

 

» УСЛУГА № 2019А Картотекиране на нуждаещи се граждани за настаняване във ведомствено общинско жилище

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласно чл.21, ал.3 и ал.6 от НРПУРОИ, за срок до 4 години

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения -частна общинска собственост без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, съгласно чл.21, ал.14 от НРПУРОИ за срок до 10 години

» УСЛУГА  Разрешение за ползване на гробищните терени на територията на община Трявна

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149