МУЗЕИДАСКАЛОВАТА КЪЩА - с незалязващите слънца на таваните. Типичен представител на ранновъзрожденската тревненска къща. Строена е през 1804-1808 г. от майстор Димитър Ошанеца и неговия помощник Иван Бочуковеца. През 1808 г. те сключват облог за направата на дърворезбените тавани. Работени в продължение на 6 месеца слънцата и до днес остават недостижим връх в резбарското изкуство. Тук се намира и единствения в страната Специализиран музей на дърворезбата. Представена е и колекция на самобитния майстор-резбар Генчо Марангозов - резба и дървоскулптура на български ханове и царе, барелефи на възрожденски дейци. 

Къща-музей "Даскаловата къща"

гр.Трявна - 5350
ул. "П. Р. Славейков"№27
тел.: (0677) 21-66
Работно време:
- зимен сезон:
   9:00 - 17:00 ч.
- летен сезон:
   9:00 - 19:00 ч.

СЛАВЕЙКОВАТА КЪЩА - Къща-музей "ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ". В нея от 1853 г. до 1876 г. с известни прекъсвания е живял бележития български поет и възрожденски деятел Петко Р. Славейков. Тук са родени и деветте му деца, между които и класикът на българската поезия Пенчо П. Славейков. Музеят е с битова и документална експозиция.

Къща-музей "Славейковата къща"

гр.Трявна - 5350
ул. "П. Р. Славейков"№50
тел.: (0677) 24-58
Работно време:
- зимен сезон: 9:00 - 17:00 ч.
- летен сезон: 9:30 - 13:30/ 14:00 - 18:00 ч.
Почивни дни:
понеделник и вторник

ТРЕВНЕНСКОТО ШКОЛО - построено през 1836-1839 г. е едно от първите светски училища в България. В продължение на осем години с малки прекъсвания тук е учителствал Петко Р. Славейков. В него е основана една от най-ранните книгохранителници  (1847 г.) в България и местното читалище "Трудолюбие" (1871 г.). В реставрираната сграда на школото са експонирани няколко интересни колекции: "Просветно дело до освобождението" - с автентични документи и предмети и възстановка на класна стая от взаимното училище "Времеизмерителни уреди от античността до началото на XX век" -  колекция, събирана и реставрирана от Георги Везиров. Специален интерес представлява постоянната изложба-дарение на братята Димитър и Никола Казакови. В школото се уреждат и временни изложби.

Старото школо

гр.Трявна - 5350
ул. "Ангел Кънчев"№7
тел.: (0677) 25-17; GSM 0899 705 045
Работно време:
      - зимен сезон: 9:00 - 17:00 ч.
      - летен сезон: 9:00 - 18:00 ч.

РАЙКОВАТА КЪЩА - музеят е типичен представител на късновъзрожденската тревненска архитектура. Строена през 1846 г. от Уста Димитър Сергюв голяма, двукатна, с лице към улицата, тя е символ на духа и самочувствието на тревненския възрожденец. Родна къща на първия професор по химия Пенчо Н. Райков. В нея е уредена етнографска експозиция: "бит от 19 век и градски бит от началото на 20 век".

гр.Трявна - 5350
ул. "Проф. П. Н. Райков"№1
тел.: (0677) 34-81
Работно време:
- зимен сезон: Отваря се за посещения от Школото
- летен сезон: 9:00 - 13:00/ 14:00 - 18:00 ч.
Почивни дни:
понеделник и вторник


КЪЩА МУЗЕЙ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - строена е около 1805 г. Уредена е с битова част и документална експозиция, отразяваща живота и делото на революционера Ангел Кънчев, борбите на тревненци за освобождение от турско робство  и участието им в Руско-турската освободителна война.

гр.Трявна - 5350
ул. "Ангел Кънчев"№39
тел.: 0896 755 935
Работно време:
- зимен сезон: Отваря се за посещения от Школото
- летен сезон: 9:30 - 13:30/ 14:00 - 18:00 ч.
Почивни дни:
понеделник и вторник

МУЗЕЙ "ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА" - разположен е в "Царския параклис", строен през 1943-1944 г. с волята на царица Йоана като дар за града. Музеят съхранява единствената представителна колекция на тревненските иконописци от XVIII век до края на XIX. Над 160 икони-оригинали представят творческата продукция на шестте прочути фамилии иконописци.

гр.Трявна - 5350
ул. "Бреза"№1
GSM 0896 755 938
Работно време:
     - зимен сезон: 8:30-16:30 ч.
     - летен сезон: 10:00-18:00 ч.

Музей "АЗИАТСКО И АФРИКАНСКО ИЗКУСТВО".  Музеят на азиатското и африканско изкуство представя част от дарението на българския скулптор Златко Паунов, живеещ в Ню  Йорк, САЩ.Предметите са 200 и са с произход от Тибет, Непал, Китай, Индия и някои африкански държави. Всичките са оригинали, предимно с култово предназначение и са от различни времена – ІІ в. –  ХХ в.

Музей азиатско и африканско изкуство

гр. Трявна 5350

ул.:”Иван Славейков” 1

Тел.: 0677 23 89

Работно време:

-зимен сезон: отваря се от Школото

-летен сезон: 9.30 – 13.30 /
14:00 - 18:00ч.
 

Почивни дни: понеделник и вторник


Допълнителна информация