hamburger
яну 19, 2020 - нд
Трявна BG
Вятър 2 m/s, З
Налягане 769.57 mmHg
-3°C
Влажност 100%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Януари 19
1°C /-0°C 1 m/s, ССЗ 74% 770.32 mmHg
Понеделник Януари 20
0°C /-2°C 3 m/s, ССЗ 82% 780.07 mmHg
Вторник Януари 21
3°C /-0°C 1 m/s, ЗСЗ 60% 781.57 mmHg
Сряда Януари 22
6°C /2°C 1 m/s, ЗЮЗ 44% 773.32 mmHg
Четвъртък Януари 23
1°C /-2°C 7 m/s, ЗСЗ 72% 771.82 mmHg

Проекти на бюджети на Община ТРЯВНА

Проекти на бюджети на Община ТРЯВНА

Капиталова програма на Община Трявна-Проект 2020г.


Проект на бюджет на Община Трявна за 2020 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТ  НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 г.

На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.5  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 година / сряда / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2020 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: obtryavna@unicsbg.net  от датата на публикуване на поканата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кмет на Община Трявна

 

Проект  бюджет  2019 г.  на Община Трявна

Разходи проект бюджет

Държавни дейности

Общински дейности

Дофинансиране държавни дейности

Бюджет второстепенен разпоредител

Капиталова програма

Средства от ЕС


Проект на бюджет на Община Трявна за 2018 г.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149