hamburger
яну 19, 2020 - нд
Трявна BG
Вятър 2 m/s, З
Налягане 769.57 mmHg
-3°C
Влажност 100%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Януари 19
1°C /-0°C 1 m/s, ССЗ 74% 770.32 mmHg
Понеделник Януари 20
0°C /-2°C 3 m/s, ССЗ 82% 780.07 mmHg
Вторник Януари 21
3°C /-0°C 1 m/s, ЗСЗ 60% 781.57 mmHg
Сряда Януари 22
6°C /2°C 1 m/s, ЗЮЗ 44% 773.32 mmHg
Четвъртък Януари 23
1°C /-2°C 7 m/s, ЗСЗ 72% 771.82 mmHg

Бюджети на Община ТРЯВНА

Бюджети на Община ТРЯВНА

08.02.2019

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 ГОДИНА

Решение № 3/31.01.2019 г. относно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2019 г.

БЮДЖЕТ 2019 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2019 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2019 г. за местните дейности

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – чл.36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 344/21.12.2018 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2019 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2019 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2019-2021 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2019 -2021 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

 


07.02.2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2018 ГОДИНА

Решение № 13/31.01.2018 г. отнсно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2018 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2018 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г. по бюджета на общината за 2018 г.

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2018 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2018 г. за местните дейности

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – чл.36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 332/22.12.2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2018 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2018 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2018-2020 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2018 -2020 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

 

03.02.2017

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 – ПРИХОДИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2017 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ  В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 Г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС   в лева

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С П Р А В К А за разпределение на салдата за делегирани от държавата дейности и местни дейности към 01.01.2017 година в бюджета на Община Трявна

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2017 г. за делегираните от държавата дейности

Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2017 г. за  местните дейности и дофинансирани дейности с местни приходи

С П И С Ъ К на длъжностите, които имат право на  транспортни разходи – чл.39, ал. 1, т. 2  и ал. 2 и ал.3 от ПМС № 374/22.12.2016 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 година

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ПОЕТИЯТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 01.01.2017 Г. И ПРОГНОЗА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВА КЪМ 31.12.2017 Г.

ПРОГНОЗА ПРИХОД 2016-2019 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГНОЗА РАЗХОД  2016 -2019 Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА – БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149