hamburger
loading
дек 18, 2017 - пн
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ИЮИ
Налягане 763.57 mmHg
2°C
Влажност 100%
Облачност 76%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Декември 17
3°C /0°C 1 m/s, ССЗ - 732.27 mmHg
Понеделник Декември 18
2°C /-1°C 1 m/s, ЮИ 100% 715.6 mmHg
Вторник Декември 19
-2°C /-3°C 1 m/s, С 100% 719.44 mmHg
Сряда Декември 20
-3°C /-12°C 1 m/s, ССЗ 98% 723.5 mmHg
Четвъртък Декември 21
-3°C /-7°C 1 m/s, СЗ - 747.4 mmHg

Профил на купувача (архив до 31.12.2017)

Профил на купувача (архив до 31.12.2017)


Профил на купувача ИМЕОН ( юли – декември 2017 г. )


 

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Социално предприятие за социални услуги – Трявна“ по сключен Договор № РД04 – 92/04.07.2017 г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Трявнакачено на 24.07.2017

Обява-качено на 24.07.2017

Информация до АОП – качено на 24.07.2017

Приложение №1 Образци – качено на 24.07.2017

Приложение №2 Техническа спецификация –качено на 24.07.2017

Протокол №1 – качено на 10.08.2017г.

Протокол №2 – качено на 25.08.2017г.

Договор – качено на 05.09.2017г.

 

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2017/2018 г.” – качено на 17.07.2017

Решение за откриване – качено на 17.07.2017

Решение за откриване АОП – качено на 17.07.2017

Обявление за откриване АОП – качено на 17.07.2017

Документация – качено на 17.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 29.08.2017г.

Протокол №1 – качено на 04.09.2017г.

Протокол №2 – качено на 04.09.2017г.

Протокол №3 – качено на 04.09.2017г.

Доклад – качено на 04.09.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 04.09.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна по 3 обособени позиции“ – качено на 14.07.2017г.

Решение за откриване – качено на 14.07.2017г.

Решение до АОП – качено на 14.07.2017г.

Обявление до АОП – качено на 14.07.2017г.

Документация за участие – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №1 – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №2 – качено на 14.07.2017г.

Скица за обособена позиция №3 – качено на 14.07.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Трявна за период от 12 (дванадесет) месеца“ – качено на 10.07.2017г.

Решение за откриване – качено на 07.07.2017г.

Решение до АОП – качено на 07.07.2017г.

 

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“ – качено на 18.05.2017г.

Обява – качено на 18.05.2017г.

Информация до АОП за публикувана обява – качено на 18.05.2017г.

Образци – качено на 18.05.2017г.

Техническа спесификация – качено на 18.05.2017г.

Информация до АОП за удължаване на срока – качено на 06.06.2017г.

Протокол №1 – качено на 14.06.2017г.

Протокол №2 – качено на 28.06.2017г.

Договор ОП1 – качено на 19.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 24.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 24.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 19.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 20.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 26.07.2017г.

 

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“ – качено на 21.04.2017г.

Решение за откриване – качено на 21.04.2017г.

Решение до АОП – качено на 21.04.2017г.

Обявление до АОП – качено на 21.04.2017г.

Документация – качено на 21.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 12.06.2017г.

Протокол №1 – качено на 20.06.2017г.

Протокол №2 – качено на 20.06.2017г.

Доклад – качено на  20.06.2017г.

Решение за прекратяване – качено на 20.06.2017г.

Обявление за прекратяване до АОП – качено на 06.07.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“ – качено на 16.03.2017г.

Решение за откриване – качено на 16.03.2017г.

Решение до АОП – качено на 16.03.2017г.

Обявление до АОП – качено на 16.03.2017г.

Документация – качено на 16.03.2017г.

Протокол №1 – качено на 25.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 16.05.2017г.

Протокол №2 – качено на 01.06.2017г.

Протокол №3 – качено на 01.06.2017г.

Протокол №4 – качено на 01.06.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 01.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП1 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 11.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 11.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП6 – качено на 12.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 04.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 04.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 04.09.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“ – качено на 22.02.2017г.

Решение за откриване – качено на 22.02.2017г.

Решение АОП – качено на 22.02.2017г.

Обявление АОП – качено на 22.02.2017г.

Документация – качено на 22.02.2017г.

Скици – качено на 22.02.2017г.

Протокол №1 – качено на 13.04.2017г.

Протокол №2 – качено на 13.04.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 23.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №4 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №5 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №6 – качено на 13.06.2017г.

Протокол №7 – качено на 13.06.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 13.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП1 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП2 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП3 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП4 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП5 – качено на 26.07.2017г.

Договор ОП6 – качено на 26.07.2017г.

Обявление за приключен договор ОП1 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП2 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП3 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП4 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП5 – качено на 19.09.2017г.

Обявление за приключен договор ОП6 – качено на 19.09.2017г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“ – качено на 23.01.2017г.

Решение за откриване – качено на 23.01.2017г.

Решение АОП – качено на 23.01.2017г.

Обявление АОП – качено на 23.01.2017г.

Документация – качено на 23.01.2017г.

Отговор на запитване – качено на 25.01.2017г.

Протокол №1 – качено на 14.03.2017г.

Протокол №2 – качено на 14.03.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 18.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №4 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №5 – качено на 06.07.2017г.

Протокол №6 – качено на 06.07.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 06.07.2017г.

Договор – качено на 22.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 22.08.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 23.11.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна за 2017 г.“ – качено на 03.01.2017г.

Решение за откриване – качено на 03.01.2017г.

Договор – качено на 23.01.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище „П. Славейков” гр. Трявна” – качено на 06.12.2016г.

Решение за откриване – качено на 06.12.2016г.

Покана – качено на 06.12.2016г.

Протокол №1 – качено на 11.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 11.01.2017г.

Доклад – качено на 11.01.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 11.01.2017г.

Договор – качено на 16.02.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 12.07.2017г.

 

Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище “Пробуда” гр. Плачковци“ – качено на 06.12.2016г.

Решение за откриване – качено на 06.12.2016г.

Покана – качено на 06.12.2016г.

Протокол №1 – качено на 11.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 11.01.2017г.

Доклад – качено на 11.01.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 11.01.2017г.

Договор – качено на 16.02.2017г.

Обявление за приключен договор – качено на 12.07.2017г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 28.11.2016г.

Обява – качено на 28.11.2016г.

Документация – качено на 28.11.2016г.

Протокол – качено на 12.12.2016г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина“ – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 28.11.2016г.

Обява – качено на 28.11.2016г.

Документация – качено на 28.11.2016г.

Съобщение за удължаване на срока – качено на 01.12.2016г.

Протокол – качено на 06.12.2016г.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“ – качено на 16.11.2016г.

Решение за откриване – качено на 16.11.2016г.

Решение АОП – качено на 16.11.2016г.

Обявление АОП – качено на 16.11.2016г.

Документация – качено на 16.11.2016г.

Протокол №1 – качено на 09.12.2016г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови оферти“ – качено на 19.12.2016г.

Протокол №2 – качено на 29.12.2016г.

Протокол №3 – качено на 29.12.2016г.

Доклад – качено на 29.12.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 29.12.2016г.

Решение за избор на втория класиран – качено на 22.02.2017г.

Договор – качено на 09.03.2017г.

 

Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Трявна за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. – качено на 16.11.2016г.

Обява – качено на 16.11.2016г.

Документация – качено на 16.11.2016г.

Съобщение за удължаване на срока – качено на 25.11.2016г.

Протокол – качено на 08.12.2016г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.10.2016г. – качено на 20.10.2016г.

Справка

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“  № 6 – качено на 05.10.2016г.

Решение за откриване – качено на 05.10.2016г.

Решение за промяна – качено на 14.10.2016г.

Актуализирани референтни стойности за допустимите дейности по НПЕЕМЖС – качено на 14.10.2016г.

Архитектурно заснемане на сградата – качено на 14.10.2016г.

Отговор на запитване – качено на 28.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 23.02.2017г.

Съобщение за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 10.04.2017г.

Протокол №2 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №3 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №4 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №5 – качено на 19.05.2017г.

Протокол №6 – качено на 19.05.2017г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 19.05.2017г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 11.12.2017г.

Договор – качено на 11.12.2017г.

 

Публично състезание с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за МПС и техника на община Трявна за 2017г.“

Решение за откриване – качено на 05.10.2016г.

Обавление за поръчка – качено на 05.10.2016г.

Документация – качено на 05.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 12.01.2017г.

Протокол №2 – качено на 12.01.2017г.

Доклад – качено на 12.01.2017г.

Решение за прекратяване – качено на 12.01.2017г.

Обявление за прекратяване – качено на 12.01.2017г.

 

Открита процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2016/2017г.“

Решение за откриване – качено на 01.09.2016г.

Обявление – качено на 01.09.2016г.

Документация – качено на 01.09.2016г.

Решение за промяна – качено на 01.09.2016г.

Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ – качено на 10.10.2016г.

Протокол №1 – качено на 14.10.2016г.

Протокол №2 – качено на 14.10.2016г.

Доклад – качено на 14.10.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 14.10.2016г.

Договор – качено на 27.10.2016г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изпълнен договор – качено на 23.06.2017г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.09.2016г. – качено на 20.09.2016г.

Справка

 

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от Община Трявна по изпълнението на договори за обществени поръчки към 20.09.2016г. – качено на 20.08.2016г.

Справка

 

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Трявна по отношение на обект, представляващ: „Сграда с административен адрес-гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ №97″

Решение за откриване – качено на 01.08.2016г.

Решение АОП – качено на 01.08.2016г.

Покана за участие – качено на 01.08.2016г.

Протокол №1 – качено на 18.08.2016г.

Протокол №2 – качено на 18.08.2016г.

Доклад – качено на 18.08.2016г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 18.08.2016г.

Договор – качено на 31.08.2016г.

Техническо предложение – качено на 31.08.2016г.

Обявление приключен договор – качено на 05.10.2017г.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149