hamburger
авг 18, 2019 - нд
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, ЮЗ
Налягане 761.31 mmHg
25°C
Влажност 53%
Облачност -
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Неделя Авгъст 18
25°C /17°C 3 m/s, ЮЗ 40% 761.06 mmHg
Понеделник Авгъст 19
26°C /18°C 2 m/s, ИСИ 36% 763.42 mmHg
Вторник Авгъст 20
26°C /19°C 2 m/s, И 38% 764.98 mmHg
Сряда Авгъст 21
26°C /20°C 2 m/s, ИСИ 46% 764.65 mmHg
Четвъртък Авгъст 22
29°C /20°C 2 m/s, СИ 36% 763.11 mmHg

Свободно работно място за специалист „Проекти и младежки дейности“

Свободно работно място за специалист „Проекти и младежки дейности“

ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

специалист „Проекти и младежки дейности“
в дирекция“ Стопански дейности и устойчиво развитие“

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

Осъществява дейности по функционирането на Младежки център и дейности, свързани с организиране и провеждане на общинска политика в областта на младежките дейности. Разработва планове и програми за развитието на младежките дейности. Изразява становища,разработва проекти и различни програми,стратегии и планове,свързани с устойчивото развитие на община Трявна и осигуряване на финансиране на общински проекти.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

• Образование – висше;
• Професионален опит – препоръчителен;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

• заявление за участие в подбора;
• автобиография /СV/;
• мотивационно писмо
• копие от диплома за завършено образование;
• копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
• копие на трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 18.08.2017 г
на адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 

Подборът ще се осъществи от комисия ,назначена от Кмета на община Трявна
Подборът протича в два етапа:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
Интервю.


До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Трявна и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Община Трявна.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149