hamburger
окт 18, 2019 - пт
Tryavna BG
Вятър 1 m/s, И
Налягане 764.32 mmHg
8°C
Влажност 100%
Облачност 46%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Четвъртък Октомври 17
15°C /14°C 1 m/s, ЮЮИ 59% 764.28 mmHg
Петък Октомври 18
19°C /15°C 2 m/s, СИ 42% 764.35 mmHg
Събота Октомври 19
22°C /15°C 1 m/s, ССИ 40% 763.99 mmHg
Неделя Октомври 20
23°C /16°C 2 m/s, ССИ 42% 765.49 mmHg
Понеделник Октомври 21
23°C /16°C 1 m/s, С 42% 766.5 mmHg

Свободно работно място за специалист „Проекти и младежки дейности“

Свободно работно място за специалист „Проекти и младежки дейности“

ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

специалист „Проекти и младежки дейности“
в дирекция“ Стопански дейности и устойчиво развитие“

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

Осъществява дейности по функционирането на Младежки център и дейности, свързани с организиране и провеждане на общинска политика в областта на младежките дейности. Разработва планове и програми за развитието на младежките дейности. Изразява становища,разработва проекти и различни програми,стратегии и планове,свързани с устойчивото развитие на община Трявна и осигуряване на финансиране на общински проекти.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

• Образование – висше;
• Професионален опит – препоръчителен;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

• заявление за участие в подбора;
• автобиография /СV/;
• мотивационно писмо
• копие от диплома за завършено образование;
• копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
• копие на трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 18.08.2017 г
на адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 

Подборът ще се осъществи от комисия ,назначена от Кмета на община Трявна
Подборът протича в два етапа:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
Интервю.


До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Трявна и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Община Трявна.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149