hamburger
яну 19, 2019 - сб
Tryavna BG
Вятър 2 m/s, ЮЮИ
Налягане 762.82 mmHg
-2°C
Влажност 100%
Облачност 32%
Ден Условия Температура Вятър Влажност НаляганеНалягане
Петък Януари 18
9°C /-5°C 2 m/s, Ю - 731.15 mmHg
Събота Януари 19
6°C /-0°C 1 m/s, ССИ 84% 716.78 mmHg
Неделя Януари 20
2°C /2°C 0 m/s, ИЮИ 100% 714.56 mmHg
Понеделник Януари 21
2°C /-2°C 1 m/s, С 99% 712.96 mmHg
Вторник Януари 22
-1°C /-7°C 1 m/s, ЮЮИ - 732.48 mmHg

Документи за публично обсъждане

Документи за публично обсъждане

януари 15, 2019

Публикуван е  Проект на правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от   15.01.2019 г., за предложения и становища  по  настоящия  проект  на    Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (407 KB)

 

Мотиви (276 KB)

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (1 MB)

 

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК (338 KB)

 


декември 21, 2018 

Публикуван е Проект на  Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (18 KB)

МОТИВИ (19 KB)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (24 KB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА (44 KB)


декември 21, 2018 

Публикуван е Проект на  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (17 KB)

МОТИВИ (18 KB)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (23 KB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА (39 KB)


декември 12, 2018 

Публикуван е Проект на  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТРЯВНА. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (186 KB)

Мотиви (283 KB)

Формуляр за предварителна частична оценка на въздействието (1 MB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТРЯВНА (252 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (247 KB)


декември 04, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (4 MB)

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна (2 MB)

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна (1 MB)

Частична оценка на въздействието (1 MB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (255 KB)


ноември 30, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  14-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Доклад (1 MB) Доклад 1 (1 MB) Доклад 2 (546 KB)

Мотиви (1 007 KB) Мотиви1 (767 KB)

Проект (775 KB)

Оценка на въздействието (1 MB) Оценка на въздействието1 (1 MB) Оценка на въздействието 2 (784 KB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (265 KB)


август 15, 2018 

Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (37 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (49 KB)

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (25 KB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (18 KB)


юни 12, 2018 

Публикуван е Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (1 MB)

Мотиви за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (1 MB)

Оценка на въздействието (2 MB)

Доклад (1 MB)

 


юни 12, 2018 

Публикуван е Проект изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Проект за Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (326 KB)

Мотиви за Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (850 KB)

Оценка на въздействието (2 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (22 KB)

февруари 16, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /Приета с РЕШЕНИЕ № 120, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 29.09.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 10    /Изменена с Решение № 81 от 20.04.2012 г., изм. с Решение № 23  от 04.04.2013 г., изм. с Решение № 187 от 18.12.2013 г./. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (531 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (872 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (21 KB)


февруари 12, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в стая 103 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Оценка на въздействието

Доклад

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове


януари 10, 2018 

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (220 KB)

Мотиви за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (710 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (17 KB)

ЗА КОНТАКТИ

гр. Трявна, п.к.5350, ул."Ангел Кънчев" 21

Телефон: 0677/62496

Факс: 0677/62149