Актуално от Община Трявна
ОБЩИНА ТРЯВНА

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА
съгласно заповед № РД 01-922/02.09.2010г. ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА
„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ”


Представляваща :
- Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.
Основната цел на Дневният център е:
- Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания;
- Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия целящи социалното включване на възрастните с увреждания в общността;
- Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието;
- Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства;
- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.

НАБИРА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Изисквания:
Образование: Висше
o Социални дейности,социално дело,социална педагогика

СПЕЦИАЛИСТ„ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ”
Изисквания:
Образование: Висше-бакалавър или магистър
o Кинезитерапия, трудотерапия, Ерготерапия, физиотерапия

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-2бр.
Изисквания:
Образование-висше,полувисше,средно специално

ШОФЬОР–ПОДРЪЖКА
Изисквания:
Образование: средно специално
Правоспособност за управление на МПС-категория Б

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ- 1бр.
Изисквания:
Образование-средно

САНИТАР
Изисквания:
Образование: средно

КАСИЕР
Изисквания:
Образование: Висше–счетоводство и контрол

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Заявление за започване на работа;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от трудова книжка;
5. Копие от диплома за завършено образование;
6. Други документи за образователни и квалификационни степени

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ДО 1 ОКТОМВРИ 2010г. до 16.00 часа в сградата на община Трявна стая 102.

Документите ще бъдат разгледани от комисия определена със заповед на Кмета на Община Трявна – инж.
Драгомир Николов

 

  Архив
Къща Савина
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter