Новини от Трявна

thumbnail

НОВ СРОК ЗА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ В ТРЯВНА

октомври 30, 2020

В сайта на Община Трявна, раздел “Обяви по ЗУТ”, е публикувано обявление за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на индустриален компост”. В обявлението се посочва следното: На основание чл. 6, […]

thumbnail

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛАСИРАНОТО НА ВТОРО МЯСТО ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО

октомври 30, 2020

Публикуваме без редакция описанието на проекта за лого, който бе класиран на II-ро място в конкурса за изработване на туристическо лого на град Трявна. Описанието на проекта е в изпълнение […]

thumbnail

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОТНОСНО ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ

октомври 28, 2020

В Община Трявна е постъпило предложение за инвестиционно намерение за „Инсталация за производство на индустриален компост“, намираща се в ПИ 73403.501.467 по КККР на град Трявна на ул. „Ангел Кънчев“ […]